<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1881695612070571&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

FondiaAcademy

 FondiaAcademy hjälper bolagsjuristen att fördjupa sin expertis.

Utbildningstillfällen sex gånger om året

Att delta i FondiaAcademy är ett effektivt sätt att fördjupa sig i ny affärsjuridisk praxis genom praktiskt inriktade presentationer. Seminarieserien omfattar centrala rättsområden inom bolagsjuridiken vid sex utbildningstillfällen per år.

Seminarierna ger bolagsjurister ett tillfälle att träffas och diskutera med andra juristkolleger.

FondiaAcademy är öppet både för Fondias egna jurister och bolagsjurister från andra företag.

 

hinta_0e.png

Introduktionsbesök

hinta_250e.png

Engångsavgif

hinta_900e.png

Årslicens per organisation

Behöver du ett sekretessavtal?

I samband med ett företagsköp eller annat dylikt projekt kan det uppstå en situation då det är nödvändigt att avslöja konfidentiell information för den andra parten. I dessa fall är det skäl att göra upp ett sekretessavtal, i vilket man kommer överens om vad som är sekretessbelagt, hur konfidentiell information ska hanteras och till vilket ändamål den kan användas.

Behöver du ett sekretessavtal? Här kan du ladda ner en kostnadsfri checklista som bas för att uppgöra avtalet.

Ladda ner materialet

Fondia Sweden

Tel: +46 8 578 989 00
Email: sweden@fondia.com

Besöks- och postadress:

Fondia Stockholm
Fondia Legal Services AB,
Birger Jarlsgatan 55
11145 Stockholm

Fondia Göteborg
Fondia Legal Services AB,
c/o Jansson & Norin AB
Kungsportsavenyen 18
411 36 Göteborg

Faktureringsadress:
Fondia Legal Services AB,
FRX3614
FE 301, 105 69 Stockholm

Org. nummer:
556878-4846

Fondia Finland

Tel: +358 20 7205 400
Fax: +358 20 7205 499
Email: fondia@fondia.com

Postadress:
Fondia Abp
PL 4, 00101 Helsinki

Faktureringsadress:
Fondia Apb
07069641
PL 100
80020 Kollektor Scan

Email fakturering:
07069641@scan.netvisor.fi

E-fakturering:
E-faktureringsadress: 003707069641
Operatör: Maventa (003721291126)/(DABAFIHH)

E-faktureringsadress: FI8712283000034007
Operatör: Nordea (NDEAFIHH)

FO-nummer:
0706964-1

Fondia Baltic

Tel: +372 53 004 402
Email: estonia@fondia.com

Postadress:
Fondia Baltic Oü, Rotermanni 14,
10111 Tallinn

Faktureringsadress:
Fondia Baltic Oü, Rotermanni 14,
10111 Tallinn

FO-nummer:
12350857